Abishegam
1 Kumba Rudram C $201.00
10 Kumba Rudram C $501.00
108 Sangu C $1,001.00
1008 Sangu C $2,500.00
Milk C $51.00
Milk & Fruit C $151.00
Ghee C $101.00
Panneer C $101.00
Santhanam C $101.00
Annam C $101.00
Kanaga C $1,001.00
Alangaram
Santhana Kaapu C $101.00
Vibhoothi C $191.00
Majnal Kaapu C $101.00
Kunguma Kaapu C $101.00
Yedu Thodakuthal C $101.00
Paada poojai C $21.00
Anna Prasnam C $21.00
Wedding C $1,001.00
Nool Kattuthal C $10.00
Gowri nool C $51.00
Thiruvilaku C $51.00
Navarathiri C $301.00
Alangara Thiruvizha C $1,001.00
Mandala C $1,201.00
Adorning malai C $101.00
Archanai
Archanai C $10.00
Nakshatram (monthly) C $10.00
Nakshatram (yearly) C $101.00
Nakshatram (life) C $1,001.00
Kungumam C $21.00
Motcha C $31.00
Sahasranama C $51.00
Sahasranama C $501.00
Thivasam/Manayam C $101.00

Homam
Ganapathy C $301.00
Shanthi C $501.00
Navagraha C $301.00
Natchathra Santhi C $301.00
Sarpasanthi C $301.00
Sastha C $301.00
Lakshmi C $301.00
Sudharsana C $301.00
Swayamvara kala parvathi C $351.00
Ayushya C $301.00
Poojas
Sumangali C $101.00
Kanya C $21.00
Prathosham C $101.00
Raghu Kalam C $101.00
Lakshmi C $101.00
Uthram C $101.00
Chathurthi C $101.00
Pournami C $101.00
Ekadesi C $101.00
Paal Kudam C $201.00
Anjaneyar Vennai C $101.00
Vadamalai C $51.00
Sepcial Alangaram C $201.00
Sepcial Alangaram C $301.00
Sepcial Alangaram C $501.00
Vetrilai malai C $11.00
Vetrlai (with vetrilai) C $21.00
Lime malai C $11.00
Lime malai (with lime) C $21.00
Ghee Lamp C $5.00
Thila Lamp (ellu) C $5.00